تبلیغات
شرکت ساختمانی کامور - ارائه فرم خوداظهاری مالیاتی مهندسان

شرکت ساختمانی کامور

توانا بود هرکه دانا بود

بنام خداوند جان آفرین                       حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان

ارائه فرم خوداظهاری مالیاتی مهندسان

با توجه به اینکه زمان ارائه فرم خوداظهاری مالیاتی برای کلیه مشاغل تا پایان تیرماه هر سال می باشد و از جمله مشاغلی که شامل این موضوع می گردد ، مهندسینی هستند که با استفاده از پروانه نظام مهندسی خود ، کارهایی انجام داده اند ، و در صورت عدم ارائه فرم خود اظهاری مشمول پرداخت جرائم سنگینی می گردند ، ضرورت دارد که مهندسین دارای پروانه نظام مهندسی ( حتی اگر کاری انجام نداده باشند ) تا پایان تیر ماه هر سال ، گزارش عملکرد خود یا همان فرم خوداظهاری را به سازمان امور مالیاتی که با توجه به آدرس محل سکونتشان ( شعبات مختلف این سازمان ) ارائه و رسید دریافت دارند .

البته تکمیل این فرم توسط سامانه اینترنتی و گرفتن کد تکمیل عملیات از این سامانه در پایان تکمیل گزارش که نشانه ثبت صحیح آن می باشد ، نیز ممکن است . همچنین ارسال فرم مربوطه با پست سفارشی ( تا قبل از پایان تیرماه ) به آدرس همان شعبه مذکور و نگهداری رسید پستی آن نیز ، نوع دیگری از ارائه فرم خود اظهاری می باشد .

همانطور که اشاره کردم ، تکمیل و ارائه این فرم ، حتی در صورتیکه کاری توسط مهندس در قالب پروانه نظام مهندسی اش ، انجام نشده باشد ، ضروری است .

مهندسینی که کارهایی مثلاً در سال 1389 و بخصوص در ماههای پایانی این سال انجام داده اند ، برای اینکه مطمئن شوند که چه تعداد از کارهایشان را باید در همان سال 89 و چه تعداد از کارهایشان به سهمیه سال 90 آنها مربوط می شود نیز با داشتن user name یا password ای که امور مهندسین ناظر شهرداری در اختیارشان قرار داده اند ، می توانند به آدرس اینترنتی www.tehran.ir مراجعه و در قسمت امور مهندسین ناظر ، با وارد کردن این user name و شماره پروانه نظام مهندسی خود ، کلیه کارهایشان را از بدو اخذ پروانه نظام مهندسی تا تاریخ همان روزی که به این سامانه اینترنتی مراجعه کرده اند را کنترل و نتیجتاً هم میزان سهمیه استفاده شده هر سال فعالیت شان مشخص می گردد و هم اینکه در تکمیل فرم خود اظهاری مالیاتی ، کارکرد ماههای پایانی سال ، مثلاً اسفند سال 89 و یا فروردین سال 90 آنها مشخص می شود و این موضوع کمک می کند که مالیات یک کار را دوبار پرداخت نکنند و یا اینکه در فرم خود اظهاری ، کاری را که در روزهای پایانی اسفند انجام داده اند و به تصور خودشان چون پروانه ساختمان آن کار در سال 90 بوده ، بنابراین باید آن را جزو کارهای سال 90 و در فرم خود اظهاری که در سال 91 ارائه می نمایند ، درج کنند . این موضوع باعث می شود که از سوی سازمان امور مالیاتی متهم به عدم ارائه صحیح اظهار نامه شوند و علاوه بر پرداخت مالیات آن ، مشمول جریمه های سنگین آن نیز شوند . البته این سامانه اینترنتی برای شهر تهران و مهندسین ای است که در تهران سکونت و اشتغال دارند ، برای بقیه شهرهای ایران را اینجانب بی اطلاعم .

تفاهم نامه مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور

تا تاریخ این مطلب ، تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور ، برای مالیات عملکرد سال 1389 ، منتشر نگردیده و همانطور که برای عملکرد سال 1388 در روزهای پایانی ارائه فرم خوداظهاری ، یعنی در تاریخ 89/04/16این تفاهم نامه منتشر گردید ، مهندسان مشمول باید بقول معروف گوش بزنگ باشند تا با دانستن مفاد آن تفاهم نامه ، با محاسبه مالیات خود قبل از تعیین مالیات متعلقه توسط ذیحساب ، طوری عمل نمایند تا در حق آنها اجحافی صورت نگیرد .

ضرورت دانستن تفاهم نامه و محاسبه مالیات متعلقه قبل از هرگونه پرداخت

همانطور که بارها در مطالبم نوشته ام ، متاسفانه مهندسین در همه امور و همه جا ، گردنشان از مو باریک تر است . در اجرای ساختمان مشکلی پیش می آید از کلیه عواملی که در این امر دخیلند ، فقط مهندس ناظر و محاسب و طراح و ..... مقصرند . در صورتیکه این چنین نیست ، از تولید کننده مصالح تا صرفه جوئیهای مالک و عدم وجود یک مجری صاحب دانش فنی و عدم وجود امکانات اجرایی و فنی و ...... در این امر دخیلند ولی تمام اشاره ها و نشانه ها متوجه مهندسین می گردد . مالک هزینه های کلان را برای اجرای هدفش متقبل می شود ، به بقال و شغال رشوه های آنچنانی می پردازد ، اما موقع پرداخت حق الزحمه مهندس که می شود ، چرتکه می اندازد .

حتماً مهندسین اطلاعیه سازمان نظام مهندسی را در رابطه با تعرفه های هر مترمربع ساختمان برای سال 90 مطالعه کرده اند ، مبلغ این تعرفه ها برای طراحی ، محاسبه و نظارت برای 4 رشته دخیل در این امر ( ساختمان ، معمار ، برق ، مکانیک ) بسته به تعداد طبقات ساختمان از قرار هر مترمربع حدود 51000  ریال شروع و به حدود 170000 ریال بالغ می گردد . مالکین دقیقاً همین مبالغ را به دفاتری که کارها را برایشان راست و روست می کنند ، می پردازند و فکر می کنند که این مبالغ را به مهندس محاسب یا طراح یا ناظر پرداخته اند ، در صورتی که همه می دانیم 10٪ این مبالغ هم به مهندسین 4 رشته دخیل در اینکار پرداخت نمی شود .

طبق آنچه که در بالا توضیح دادم ، ممیزان مالیاتی هم با مهندس چنین برخوردی دارند و به تصور خودشان می خواهند که تمام این مبالع را از حلقوم مهندسان بیرون بکشند و علت اینکه در صدد برآمدم که محاسبات مربوطه را در این وبلاگ منتشر سازم ، بهمین علت است . کاملاً می دانم که مهندسین از هیچ مسندی مورد حمایت قرار نمی گیرند و دلشان به این نظام مهندسی خوش است و از این امامزاده هم معجزی برنمی آید و اگر به فلسفه وجودی این نظام مهندسی ، تفکری بنمائیم ، از مطالبه کوچکترین توقعی صرفنظر خواهیم کرد .


اصول محاسبه مالیات متعلقه برای هریک از مهندسین مشمول

همانطور که در بالا اشاره شد ، تا تاریخ این مطلب ، تفاهم نامه مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور ، برای مالیات عملکرد سال 1389 ، منتشر نگردیده است ، اما به منظور اطلاع مهندسین ، روش محاسبه مالیات را برای سال 1388 شرح می دهم تا هنگام دریافت تفاهم نامه مربوط به مالیات سال 1389 ، مهندسین بتوانند میزان مالیات خود را محاسبه و مستدل بتوانند در مقابل ذیحسابان دارایی از حق خود دفاع نمایند .

تاکید می نمایم : در صورت تکمیل و ارائه فرم اظهار نامه در تاریخ مقرر ، می توان به تفاهم نامه استناد کرد و در صورت رعایت نکردن این موضوع ، تعیین میزان مالیات به کرام الکاتبین و انصاف ممیز ، بستگی دارد .

بقیه در ادامه مطلب


مفاد صورتجلسه تفاهم فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امورمالیاتی کشور

در تاریخ 89/04/16  صورتجلسه تفاهم خوداظهاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امورمالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 ، طی شماره 5/330/9972 به کلیه امور مالیاتی شهر و استان تهران ابلاغ گردید .

در این تفاهم نامه ، دو جدول نحوه محاسبه وجود دارد .

جدول 1 : ضریبی که به هریک از قسمتهای کار باید اعمال شود تا میزان متراژ هر قسمت مشخص شود .

نوع فعالیت

نظارت ساختمان

طراحی ساختمان

(معماری)

محاسبات ساختمان

تاسیسات مکانیک

تاسیسات برق

طراحی مهندسان شهرساز

طراحی

نظارت

طراحی

نظارت

ضریب متراژ

100٪

45٪

45٪

20٪

20٪

15٪

15٪

15٪

جدول 2 : مالیات متعلقه به ازای هر مترمربع که بصورت پلکانی افزایش می یابد .

متراژ فعالیت

تا 3000 مترمربع

از 3000 تا 4000 مترمربع نسبت به مازاد 3000 مترمربع

از 4000 تا 5000 مترمربع نسبت به مازاد 4000 مترمربع

از 5000 تا 7000 مترمربع نسبت به مازاد 5000 مترمربع

نسبت به مازاد 7000 مترمربع

مالیات هر مترمربع

معاف

1500 ریال

2000 ریال

2500 ریال

3000 ریال

توجه : به منظور تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم ،  40٪ آن بصورت نقد و مابقی در 4 قسط ماهیانه پرداخت می گردد .

نحوه محاسبه مالیات متعلقه برای هریک از مهندسین مشمول

محاسبه مالیات متعلقه بر اساس تفاهم نامه برای عملکرد سال 1389 نیز مشابه همین است که در زیر شرح می دهم ، فقط مقدار ریالی مالیات برای هر مترمربع ( طبق جدول 2 فوق )، تغییر خواهد کرد . بنابراین چنانچه مهندسین بخواهند ، مالیات سال 89 خود را حساب کنند ، کافی است همین شرح محاسباتی را که در زیر می آید را با جایگزین کردن اعداد ریالی در تفاهم نامه سال 89 که بزودی اعلام می شود ، اعمال نموده و  مالیات مربوطه را به ازای هر مترمربع ، محاسبه نمایند .

صورت مسئله : فرض را بر این می گذاریم که 4 گروه دخیل در طراحی و اجرای ساختمان در یک یا چند پروژه با هم همکاری داشته و در سال 1388  مقدار کل کار انجام شده در پروژه ها که برای همه گروه ها یکسان و برابر 9000 مترمربع  بوده باشد . در اینصورت میزان مالیات هر قسمت چقدر خواهد بود ؟

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس معمار :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس معمار   مترمربع             4050=45٪ × 9000

50 + 1000 + 3000 = 4050

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات   . 

مازاد بر 3000  مترمربع تا 4000  مترمربع  برابر 1000 مترمربع است که کارکرد مهندس معمار را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 88 برابر  1500 ریال است   :

  ریال        1.500.000 =  1500  ×  1000

مازاد بر 4000  مترمربع تا 5000  مترمربع  برابر 50 مترمربع است که کارکرد مهندس معمار را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 88 برابر  2000 ریال است   :

  ریال        100.000=  2000  ×  50

بنابر آنچه در محاسبات فوق آمد ، کل مالیات متعلقه به مهندس معمار برابر است با    :

  ریال        1.600.000 =  100.000+  1.500.000

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس محاسب ساختمان :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس محاسب   مترمربع         4050=45٪ × 9000

50 + 1000 + 3000 = 4050

برای مهندس محاسب عیناً مانند مهندس معمار و نهایتاً هم مبلغ مالیاتشان برابر است . چون هم ضریب شان با هم برابر است و هم مقدار کل کارشان که 9000 مترمربع بوده است .

بنابراین ، کل مالیات متعلقه به مهندس محاسب برابر است با    :

  ریال        1.600.000=  100.000 +  1.500.000

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس ناظر ساختمان :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس ناظر ساختمان   مترمربع             9000=100٪ × 9000

2000 + 2000 +1000 + 1000 + 3000 = 9000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات   . 

مازاد بر 3000  مترمربع تا 4000  مترمربع  برابر 1000 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 88 برابر  1500 ریال است   :

  ریال        1.500.000=  1500  ×  1000

مازاد بر 4000  مترمربع تا 5000  مترمربع  برابر 1000 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 88 برابر  2000 ریال است   :

  ریال        2.000.000=  2000  ×  1000

مازاد بر 5000  مترمربع تا 7000  مترمربع  برابر 2000 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 88 برابر  2500 ریال است   :

  ریال        5.000.000=  2500  ×  2000

مازاد بر 7000  مترمربع برابر 2000 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 88 برابر  3000 ریال است   :

  ریال        6.000.000=  3000  ×  2000

بنابر آنچه در محاسبات فوق آمد ، کل مالیات متعلقه به مهندس ناظر برابر است با    :

  ریال        14.500.000 =  6.000.000  + 5.000.000 +  2.000.000 +   1.500.000

ای بیچاره ناظر ! ای بینوا ناظر ! چند برابر این مبلغ را دریافت داشته که باید این مبلغ را مالیات بپردازد . همه این موضوعات بر می گردد به اینکه ما مهندسین به اندازه کارگرانی که حساب و دیفرانسیل و انتگرال بلد نیستند ، متحد نیستیم و هرکداممان سعی می کند که زیرآب دیگری را بزند و کاری را بگیرد و نهایتاً آشفته بازاری پدید آید و تغاری بشکند و ماستی بریزد و ......  . اینجانب به مدت 9 سال فقط حق عضویت نظام مهندسی را پرداخت کردم و هزینه های تمدید پروانه . یک ریال هم از این مقوله درآمدی کسب ننمودم تا بلکه بروش موازنه منفی کاری کنم که دیگر همکارانم بخود آیند و به این اندازه تحقیر نشوند ، اما پس از 9 سال به این نتیجه رسیدم که اشتباه کردم ، هر مردمی و هر قشری لیاقت همان را دارند که بر سرشان می آید و تصمیم گرفته ام که برگه فروشی کنم آنهم به زیر قیمت یک مهندس پایه سه ! ببینیم کی ضرر می کند ؟ ننگمان باد این چنین وقایعی !

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس ناظر تاسیسات برقی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس ناظر تاسیسات برقی  مترمربع     1350=15٪ × 9000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات  . بنابراین این مهندس ناظر تاسیسات برقی در رنج معافیت قرار داشته و مالیات متعلقه وی ، صفر ریال می باشد . 

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس طراح تاسیسات برقی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس طراح تاسیسات برقی  مترمربع    1350=15٪ × 9000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات  . بنابراین این مهندس طراح تاسیسات برقی در رنج معافیت قرار داشته و مالیات متعلقه وی ، صفر ریال می باشد . 

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی   مترمربع           1800=20٪ × 9000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات  . بنابراین این مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی در رنج معافیت قرار داشته و مالیات متعلقه وی ، صفر ریال می باشد . 

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس طراح تاسیسات مکانیکی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس طراح تاسیسات مکانیکی  مترمربع           1800=20٪ × 9000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات  . بنابراین این مهندس طراح تاسیسات مکانیکی در رنج معافیت قرار داشته و مالیات متعلقه وی ، صفر ریال می باشد . 

امیدوارم که مطالبی را که در بالا ذکر کردم ، مفید واقع شود .


+ نوشته شده در سه شنبه 24 خرداد 1390 ساعت 05:05 ق.ظ توسط سعید سمیعی نظرات |دریاره وبلاگ

این وبلاگ برای معرفی شرکت کامور ایستا سازه ؛ شرکتی با موضوع ساختمانی و پیمانکاری و مجری حقوقی با توانائیهای کاری در بخش صنعت ساختمان و کلیه کارهای سیویل ، بازسازی و مقاوم سازی و اجرای دکوراسیون داخلی و نماسازی در ساختمانهای مسکونی و اداری و همچنین اجرای پروژه های صنعتی بویژه صنایع غذایی و دارویی می باشد . این وبلاگ صرفاً برای تبلیغ شرکت کامور ایستا سازه ایجاد نگردیده است . بنا به اعتقاد مدیران شرکت ، هرچند هدف اصلی شرکت ایجاد شغل و کسب درآمد می باشد ولی رسالت حرفه ای حکم می کند که در راستای آموزش و انتقال دانش و تجربه به دیگر دوستان و همکاران نیز گامهایی برداشته شود . در این راستا در لابلای مقالات تبلیغی و گزارش های مربوطه ، مقالاتی در رابطه با فنون و روشهای نوین اجرا و اطلاعات صنعت ساختمان و سیویل از اقصی نقاط دنیا و همچنین روشهای اجرایی و مدیریتی و فنی کارهای مرتبط برای کمک به همکاران و دانشجویان رشته مهندسی عمران و سایر رشته های مرتبط ارائه خواهد شد . با این امید که توانسته باشیم در این راه گامی هرچند اندک برداشته باشیم و مقبول خاطر افتد .

مدیر عامل : سعید سمیعی

رئیس هیئت مدیره : فرزام کشاورزیمنوی اصلی

صفحه نخست


ایمیل شرکت کامور ایستا سازهنویسندگان

سعید سمیعی 71
فرزام کشاورزی 11صفحات خاص


موضوع مطالب

دکوراسیون داخلی 10


وزارت مسکن و شهرسازی 8


سازمان نظام مهندسی 10


مجری حقوقی 12


پیمانکاری 20


مهندسی عمران 50


مهندسی تاسیسات مکانیکی 11


مهندسی تاسیسات برقی 11
عناوین آخرین مطالب


پیوندها


پیوندهای روزانهآرشیو


فروردین 1392 1مرداد 1391 1تیر 1391 4خرداد 1391 1اردیبهشت 1391 8فروردین 1391 8دی 1390 2آذر 1390 4آبان 1390 5مهر 1390 3شهریور 1390 13مرداد 1390 11تیر 1390 11خرداد 1390 16

آمار وبلاگتعداد کل پست ها :

آخرین بازدید :

آخرین بروز رسانی :

طراح قالب : بخش کامپیوتر شرکت کامور ایستا سازه
با این امید که از مطالب این وبلاگ بهره مند شوید


موسیقی