تبلیغات
شرکت ساختمانی کامور - مجری ذیصلاح – قسمت چهارم

شرکت ساختمانی کامور

توانا بود هرکه دانا بود


 بنام خداوند جان آفرین            حكیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد             كزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان

مجری ذیصلاح – قسمت چهارم

دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان

 با آخرین اصلاحیه ها

 

پیرو ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان به شماره 02/100/56096 مورخ 87/11/2بخش‌نامه شماره 46459/400 مورخ 88/9/14، اصلاحات زیر به منظور رفع معضل گردش كار صدور پروانه ساختمانی و شناسنامه فنی و ملكی ساختمان با استفاده از خدمات سازندگان مسكن و ساختمان در بخش اجرا جهت اقدام لازم ایفاد می‌گردد.
 
الف) اشخاص حقوقی سازنده مسكن و ساختمان، چنانچه بخواهند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجرای ساختمان(پیمان مدیریت)، ارائه دهند از شمول دستورالعمل فوق‌الذكر مستثنی و مطابق شرایط زیر احراز صلاحیت می‌شوند.
شركت باید به یكی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی به ثبت رسیده و تأسیس آن در روزنامه رسمی كشور آگهی شده باشد.
در موضوع شركت، انجام خدمات اجرای ساختمان باشد.
عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا كانون كاردان‌های استان.
حداقل دو نفر از مدیران شركت باید مهندس یا كاردان دارای پروانه اشتغال بكار باشند كه یك نفر آنان در رشته شهرسازی باشد و در شركت به طور تمام وقت اشتغال بكار داشته باشند.
ارائه سوابق حرفه‌ای در امر اجراء اعضاء هیأت مدیره و سایر شاغلین امتیازآور شركت حسب مورد بر اساس ماده 6 آیین‌نامه اجرایی و یا انطباق با لیست بیمه كارهای اجرا شده می‌باشد.
ظرفیت اشتغال سازندگان حقوقی و سایر شرایط لازم برای اخذ پروانه و تعیین حدود صلاحیت آنان در یك برش زمانی به شرح جدول 1 می‌باشد.

  

بقیه در ادامه مطلب   جدول1- حدود صلاحیت و حداكثر ظرفیت اشتغال بكار سازندگان حقوقی در هر برش زمانی كه به صورت پیمان مدیریت فعالیت می‌نمایند.

پایه سازنده

حقوقی

پایه3

پایه2

پایه1

تركیب و تعداد شاغلین تمام وقت یا امضاء هیأت مدیره شخص حقوقی

1نفر كاردان پایه 1

1 نفر كاردان*

1 نفر معمار تجربی*

1نفر مهندس پایه 3

1 نفر كاردان*

1 نفر معمار تجربی*

2نفر مهندس پایه 3

1 نفر كاردان*

یا معمار تجربی*

2نفر مهندس پایه2

1 نفر مهندس پایه3

یا 1 نفر كاردان*یا

معمار تجربی*

2نفر مهندس پایه1

1 نفر مهندس پایه2

یا 3 و یاكاردان*یا

معمار تجربی*

حداكثر تعداد طبقات مجاز از روی شالوده

3

5

6

10

بالاتر از 10 طبقه

حداكثر تعداد كار

3

5

7

حداكثر ظرفیت اشتغال(مترمربع)

2500

4000

6000

9000

14000

*پایه پروانه اشتغال بكار اشخاص مذكور اختیاری است.

تبصره 1: در هر كارگاه ساختمانی باید یك نفر رئیس كارگاه كه دارای پروانه اشتغال بكار باشد، به عنوان نماینده تام‌الاختیار مجری به صورت تمام وقت حضور داشته و به كارفرما، دستگاه نظارت، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان معرفی شود كه صلاحیت شخص مذكور مطابق جدول زیر می‌باشد.

جدول 2- حدود صلاحیت رئیس كارگاه

پایه پروانه اشتغال بكار رئیس كارگاه

حداكثر متراژ ناخالص ساختمان

حداكثر تعداد طبقات از روی شالوده

كاردان پایه 3 معمار یا عمران

تا 500

تا 3 طبقه

كاردان پایه 2 معمار یا عمران

" 1000

تا 4 طبقه

كاردان پایه 1 معمار یا عمران

" 2000

تا 5 طبقه

كاردان پایه 3 معمار یا عمران

" 3000

تا 6 طبقه

كاردان پایه 2 معمار یا عمران

" 6000

تا 7 طبقه

كاردان پایه 1 معمار یا عمران

" 10000

بیش از 7 طبقه

تبصره 2: حداكثر زیربنای هر یك از كارهای اجرایی سازندگان حقوقی در پایه‌های 3، 2، 1 به ترتیب 3000، 6000 و 10000 متر مربع می‌باشد.

تبصره 3: برای كارهای اجرایی با زیربنای بیش از 10000 مترمربع استفاده از خدمات سازندگان حقوقی كه بر اساس مواد فوق‌الذكر و سایر مواد مندرج در دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان تعیین صلاحیت شده‌اند، الزامی است.

ب) اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال بكار در رشته عمران یا معماری اگر بخواهند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجرای ساختمان(پیمان مدیریت) ارائه دهند مطابق جدول زیر تعیین صلاحیت می‌شوند.

جدول شماره 3- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال بكار اشخاص حقیقی سازنده مسكن‌و‌ساختمان در هر برش زمانی كه به صورت پیمان مدیریت فعالیت می‌نمایند.

پایه سازنده حقیقی

پایه3 كاردانی

پایه‌های2و1 معمار تجربی

پایه 2 كاردانی

پایه 1 كاردانی

پایه 3 مهندسی

پایه2 مهندسی

پایه 1 مهندسی

حداكثر تعداد طبقات از روی شالوده

2

3

4

5

6

7

حداكثر ظرفیت اشتغال(مترمربع)

300

600

1000

1500

2500

3500

تبصره1: تعداد كار مجاز اشخاص حقیقی سازنده مسكن و ساختمان یك كار می‌باشد و چنانچه آن كار به مرحله اتمام عملیات سفتكاری برسد سازنده می‌تواند كار دیگری را تقبل تعهد اجرا نماید مشروط بر آن  كه برای كار اول خود یك نفر رئیس كارگاه مطابق شرایط مندرج در جدول شماره 2 تعیین نمایند.

تبصره2: اشخاص حقیقی طراح یا ناظر در صورتیكه بخواهند در بخش اجرا فعالیت نمایند به منظور تطبیق شرایط و فقط یكبار، 50% ظرفیت مصرفی در بخش‌های نظارت یا طراحی از درصد ظرفیت اشتغال بكار ایشان در بخش اجرا و ظرفیت اجرای شخص مذكور محاسبه می‌شود.

ج) اشخاص حقوقی سازنده مسكن و ساختمان كه مطابق دستورالعمل فوق‌الاشعار تعیین صلاحیت شده‌اند.

چنانچه بخواهند صرفاً بصورت پیمانكاری(اجرای ساختمان با مصالح)فعالیت نمایند می‌توانند از افزایش ظرفیت اشتغال بكار شرح جدول زیر استفاده نمایند.

 


+ نوشته شده در سه شنبه 24 خرداد 1390 ساعت 01:48 ب.ظ توسط فرزام کشاورزی نظرات |دریاره وبلاگ

این وبلاگ برای معرفی شرکت کامور ایستا سازه ؛ شرکتی با موضوع ساختمانی و پیمانکاری و مجری حقوقی با توانائیهای کاری در بخش صنعت ساختمان و کلیه کارهای سیویل ، بازسازی و مقاوم سازی و اجرای دکوراسیون داخلی و نماسازی در ساختمانهای مسکونی و اداری و همچنین اجرای پروژه های صنعتی بویژه صنایع غذایی و دارویی می باشد . این وبلاگ صرفاً برای تبلیغ شرکت کامور ایستا سازه ایجاد نگردیده است . بنا به اعتقاد مدیران شرکت ، هرچند هدف اصلی شرکت ایجاد شغل و کسب درآمد می باشد ولی رسالت حرفه ای حکم می کند که در راستای آموزش و انتقال دانش و تجربه به دیگر دوستان و همکاران نیز گامهایی برداشته شود . در این راستا در لابلای مقالات تبلیغی و گزارش های مربوطه ، مقالاتی در رابطه با فنون و روشهای نوین اجرا و اطلاعات صنعت ساختمان و سیویل از اقصی نقاط دنیا و همچنین روشهای اجرایی و مدیریتی و فنی کارهای مرتبط برای کمک به همکاران و دانشجویان رشته مهندسی عمران و سایر رشته های مرتبط ارائه خواهد شد . با این امید که توانسته باشیم در این راه گامی هرچند اندک برداشته باشیم و مقبول خاطر افتد .

مدیر عامل : سعید سمیعی

رئیس هیئت مدیره : فرزام کشاورزیمنوی اصلی

صفحه نخست


ایمیل شرکت کامور ایستا سازهنویسندگان

سعید سمیعی 71
فرزام کشاورزی 11صفحات خاص


موضوع مطالب

دکوراسیون داخلی 10


وزارت مسکن و شهرسازی 8


سازمان نظام مهندسی 10


مجری حقوقی 12


پیمانکاری 20


مهندسی عمران 50


مهندسی تاسیسات مکانیکی 11


مهندسی تاسیسات برقی 11
عناوین آخرین مطالب


پیوندها


پیوندهای روزانهآرشیو


فروردین 1392 1مرداد 1391 1تیر 1391 4خرداد 1391 1اردیبهشت 1391 8فروردین 1391 8دی 1390 2آذر 1390 4آبان 1390 5مهر 1390 3شهریور 1390 13مرداد 1390 11تیر 1390 11خرداد 1390 16

آمار وبلاگتعداد کل پست ها :

آخرین بازدید :

آخرین بروز رسانی :

طراح قالب : بخش کامپیوتر شرکت کامور ایستا سازه
با این امید که از مطالب این وبلاگ بهره مند شوید


موسیقی