تبلیغات
شرکت ساختمانی کامور - روشهای اجرا در بزرگراه طبقاتی صدر

شرکت ساختمانی کامور

توانا بود هرکه دانا بود

بنام خداوند جان آفرین                   حكیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                  كزین برتر اندیشه برنگذرد

  سلام بر همه مهربانان 


روشهای اجرا در بزرگراه طبقاتی صدر 

کسانی که اخیراً گذرشان به بزرگراه صدر افتاده ، شاهد عملیاتی هستند که برایشان جالب است که بدانند که با چه روشی می خواهند بزرگراه را دو طبقه کنند . چنانچه مایلید که از روشهای اجرایی بکارگرفته شده و همچنین آنچه بکار گرفته خواهد شد آگاهی پیدا کنید ، تصاویر زیر را بترتیب دنبال کنید . کسانی که مایلند اطلاعات فنی بیشتری داشته باشند ، مطالب را نیز مطالعه کنند . 

بقیه در ادامه مطلب 

در این اسلایدهایی که در بالا ملاحظه فرمودید ، شما می توانید محدود ه های استملاکی، ‏‏مقاطع عرضی پلها ، روشهای اجرای فونداسیونها ، پایه ها و تابلیه ها ‏، روش ساخت طره ای متعادل و ....

۱-کلیات طرح طبقاتی بزرگراه صدر 

۲- مطالعات طرح 

۳- بارگذاری ترافیکی 

۴- مطالعات اقتصادی بزرگراه صدر 

۱- کلیات طرح طبقاتی بزرگراه صدر 

مطالعات مرحله مقدماتی بزرگراه طبقاتی صدر طی ابلاغی در مورخ ۱۶/۱/۸۸ واگذار گردید. 

۱-۱- مشخصات و هدف از طرح 

این طرح از تقاطع بزرگراه صدر – مدرس شروع گردیده و در انتها با تقاطع صیاد شیرازی هماهنگ می گردد. هدف از طرح طبقاتی افزایش ظرفیت ترافیکی بزرگراه صدر از طریق انتقال بخشی از ترافیک آن به طبقه فوقانی میباشد. دسترسی های پیش بینی شده فقط در ابتدا یعنی بزرگراه مدرس و در ادامه قیطریه و کامرانیه در انتها نوبنیاد پیش بینی گردیده است که بعد از این تقاطع با صیاد شیرازی هماهنگ می گردد. 

۲- مطالعات طرح 

در ابتدا نقشه های فتوگرامتری به مقیاس ۱:۲۰۰۰ از سازمان دریافت گردید. بر روی این نقشه ها طرح های مختلف ارتباطی ( تقاطعهای غیر همسطح) امکان سنجی گردید که در نهایت برای تقاطع صدر و مدرس ۳ گزینه و برای قیطریه و نوبنیاد هر کدام ۱ گزینه طرح گردید. 

۲-۱- هماهنگی با طرح اتصال تونل بزرگراه صدر – نیایش 

جهت هماهنگی اطلاعات طرح تونل نیایش – صدر دریافت گردید که در طراحی سه گزینه برای تقاطع صدر – مدرس مد نظرقرارگرفت. دو گزینه برای اتصال تونل نیایش به صدر مطرح گشت که یکی از طریق خیابان اسفندیار و در ادامه از کنار بزرگراه مدرس در جهت شمال حرکت کرده و با طرح طبقاتی تقاطع مدرس و صدر هماهنگ می گردد. (شرق به غرب از طریق گل آذین و غرب به شرق از طریق اسفندیار)

گزینه دیگر حرکت غرب به شرق تونل از طریق خیابان ناهید و شرق به غرب از طریق گل آذین میباشد که این گزینه نیز با طرح تقاطع طبقاتی صدر – مدرس هماهنگ میگردد. 

۲-۲- هماهنگی با تاسیسات زیر بنایی 

جهت هماهنگی و مدنظر قرار دادن تاسیسات وضعیت کلیه تاسیسات زیربنایی از سازمان مربوطه استعلام گردیده و در اختیار این مهندسان مشاور قرار گرفته است. تاسیسات استعلام شده شامل لوله های آب، گاز، نفت کابلهای مخابرات، برق، فیبرنوری و دکلهای انتقال برق و غیره در حریم ۴۵متری می باشد. 

به نظر می رسد مشکل عمده وجود دکلهای فشار قوی برق موجود در جزیره وسط بزرگراه صدر از تقاطع کاوه به بعد تا محدوده نوبنیاد می¬باشد که طی جلسات برگزار شده با کارشناسان محترم اداره برق با زیرزمینی کردن این کابلها می توان این مشکل را حل نمود. 

۲-۳- نقشه های تاکئومتری 

جهت طراحی برای مراحل بعد نقشه های تاکئومتری ۱:۵۰۰ درخواست گردید. این نقشه ها در قسمتهایی تکمیل نبوده که درخواست تکمیل نقشه برداری این محدوده گردیده است. 

۳- بارگذاری ترافیکی 

جهت مشخص شدن بار ترفیکی قسمتهای مختلف طرح (رابط ها و مسیرهای اصلی و…) طرح طیقاتی بزرگراه صدر تحت سناریوهای مختلف بررسی گردید. 

۴- مطالعات اقتصادی بزرگراه صدر 

هزینه ها و در آمدهای حاصل از اجرای طرح طبقاتی بزرگراه صدر طی دوران بهره برداری محاسبه شده و به سال مبنا تبدیل گشته اند. با استفاده از روش ارزش خالص فعلی (NPV )و روش نسبت منلفع به مخارج ( B/C) اقتصادی بودن طرح (بازگشت سرمایه ) برای سرمایه گذار بررسی شده است. 

 

 

درباره بزرگراههای طبقاتی

مشكلات عظیم اجرای طرحهای عمرانی در شهر كه همواره با مشكلات عدیده همراه بوده است زمان و هزینه سنگینی به پروژهها تحمیل میكند.

نمود بارز این گونه تاخیرات و محدودیتها در اجرای پروژههای ساخت معابر و بزرگراههای شهری است كه به تنهایی اجرای یك طرح فرامنطقهای در سطح شهر را سالها با تاخیرات مواجه میكند.

اجرای طرحهای بزرگراهی در شهر تهران با عنایت به وجود معارضهای فراوان ملكی و تاسیساتی طبق تجربه موجود پیوسته با توقفهای طولانی در اجرا و تاخیرات چندین ساله در بهرهبرداری همراه بوده است كه این مسئله باعث میشود ذهنیت اجرایی به سمت احداث تونلها و یا بزرگراههای طبقاتی رود.

ایده اولیه احداث بزرگراه اولین بار در حدود 40 سال پیش وارد طرح جامع آن دوره شهر تهران شد. بزرگراههای پیش بینی شده در آن هنگام نواحی شمالی، جنوبی، شرقی و غربی شهر را به هم مرتبط میكرد.

با رشد فزاینده و همه جانبه مسائل شهری و در راس آنها معضلی به نام ترافیك، بزرگراههای پیش بینی شده قبلی دیگر نمیتوانست اهداف مورد نظر را تامین نموده و حلقه ارتباطی مناسبی را برای ساكنان شهر به ویژه به بخش مركزی آن به وجود آورد.

در ده سال گذشته فعالیتهای موثر و سازندهای برای احداث مسیرهای بزرگراهی تازه و جدید انجام شد كه حاصل آن تاثیر مثبت در روانسازی ترافیك پایتخت بود اما خیلی زود معضل ترافیك تهران مجددا شهر را در بر گرفت و انبوهی از خودروهای شخصی به سطح معابر و گذرگاههای شهر سرازیر گردید.

هجوم سیل خودروهای شخصی به خیابانها و بزرگراههای شهری شاید یكی از عمدهترین دلایل ترافیك حجیم شهر بوده. چرا كه متناسب با آن هیچگاه امكان توسعه ظرفیت و كیفیت عبور از گذرگاههای شهری به دلیل محدودیت منابع مقدور نبوده است.

دلیل عمده دیگر در بزرگتر شدن مشكل ترافیك عدم توسعه فراگیر و موثر حمل و نقل عمومی بوده كه منجر به افزایش تمایل به استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای شهروندان گردیده است.

به هر شكل، بایستی پذیرفت كه ظرفیت معابر، خیابانها و بزرگراههای شهر تهران پاسخگوی نیاز حجم حاضر وسایل نقلیه شخصی نبوده و تا توسعه كامل و قابل قبول حمل و نقل عمومی نیز نمیتوان از شهروندان انتظار داشت یا آنها را وادار نمود تا از وسایل نقلیه شخصی استفاده ننمایند. لذا توسعه و افزایش ظرفیت معابر شهری در كنار گسترش شبكه حمل و نقل عمومی نیاز امروز و اكید شهر ما میباشد.

اما در حال حاضر توسعه محورهای بزرگراهی در سطح شهر تهران از گذشته بسیار مشكلتر و پیچیدهتر شده به ویژه اینكه شهر با مصوبات شورای شهر از محدوده ثابتی برخوردار گردیده كه عدول از آن عملی نخواهد بود.

بنابراین احداث بزرگراههای جدید در شكل و شمایل مرسوم آن تا به امروز با توجه به محدودیتهای موجود در زمین شهر تهران تقریبا غیر ممكن بوده و یا اینكه بسیار مشكل میباشد.

از این رو شهرداری تهران و مدیران حوزه فنی و عمرانی آن رویكرد و نگاه ویژهای را به ساخت بزرگراه در محلی غیر از سطح شهر آغاز نموده كه نمونههای اولیه آن در بزرگراه امام علی (ع) مراحل اولیه احداث را طی میكند.

در واقع احداث بزرگراههای غیرهمسطح به شكلهای مختلف از قبیل دو طبقه، زیرگذر یا تونل و ... نسبت به سایر گزینههای مرسوم ارجحیت دارد. چرا كه گزینههای غیرهمسطح برای ساكنان شهر و شهروندان مزاحمتی ایجاد ننموده و از طرف دیگر ضمن عدم جداسازی بافتهای اجتماعی و هویتی محلات شهر توجه خاصی به شریان های مرتبط با آنها نیز میشود.

در خصوص احداث بزرگراههای دو طبقه، كاهش تملك و آزادسازی مستحدثات و افزایش سرعت اجرای مسیر بزرگراه از موارد مهم و اساسی طرح می باشد.

در بخش استملاك اراضی موجود در پوسته طرح این بزرگراهها هم در هزینه تملك مستحدثات به میزان قابل توجهی صرفه جویی میشود و هم اینكه زمان بسیار كمتری صرف استملاك مذكور خواهد شد.

در بخش اجرا نیز با روشها و ایدههای تعریف شده، ضمن به حداقل رساند تاخیر اجرا در زمان برخورد با تاسیسات و جابجایی آنها، حتی المقدور سعی میشود تا با اجرای نوبت به نوبت بخشهای بزرگراه تردد وسایل نقلیه در محور امكان پذیر بوده یا به عبارت دیگر اجرا و بهره برداری به شكلی تقریبا همزمان صورت پذیرد، به این ترتیب سرعت احداث مسیر بزرگراه افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

در ضمن به جهت احداث بزرگراه در دو سطح یك و صفر ترافیكی عملا منظر شهری دچار اختلال نشده و گسیختگی بافت شهری نیز ایجاد نمیگردد.

در بعد اقتصادی نیز این پروژهها با بررسی در مجموعه هزینههای تملك و ساخت پروژه است به لحاظ بحثهای مهندسی ارزش جزء شاخصترین طرحها می باشند.

در صورتیكه بزرگراههای دو طبقه در ترازهای صفر و یك احداث شوند حجم عظیمی از اعتبارات كه صرف تملكها میشود صرفه جویی شده بطوری كه در قیاس با سایر پروژه های مشابه افزایش توان مالی تا پنج برابر خواهیم داشت و این بدان معناست كه با استفاده از این رویكرد توان اجرایی حدود پنج برابر پروژههای جاری ایجاد خواهد شد.


+ نوشته شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 ساعت 05:39 ق.ظ توسط سعید سمیعی نظرات |دریاره وبلاگ

این وبلاگ برای معرفی شرکت کامور ایستا سازه ؛ شرکتی با موضوع ساختمانی و پیمانکاری و مجری حقوقی با توانائیهای کاری در بخش صنعت ساختمان و کلیه کارهای سیویل ، بازسازی و مقاوم سازی و اجرای دکوراسیون داخلی و نماسازی در ساختمانهای مسکونی و اداری و همچنین اجرای پروژه های صنعتی بویژه صنایع غذایی و دارویی می باشد . این وبلاگ صرفاً برای تبلیغ شرکت کامور ایستا سازه ایجاد نگردیده است . بنا به اعتقاد مدیران شرکت ، هرچند هدف اصلی شرکت ایجاد شغل و کسب درآمد می باشد ولی رسالت حرفه ای حکم می کند که در راستای آموزش و انتقال دانش و تجربه به دیگر دوستان و همکاران نیز گامهایی برداشته شود . در این راستا در لابلای مقالات تبلیغی و گزارش های مربوطه ، مقالاتی در رابطه با فنون و روشهای نوین اجرا و اطلاعات صنعت ساختمان و سیویل از اقصی نقاط دنیا و همچنین روشهای اجرایی و مدیریتی و فنی کارهای مرتبط برای کمک به همکاران و دانشجویان رشته مهندسی عمران و سایر رشته های مرتبط ارائه خواهد شد . با این امید که توانسته باشیم در این راه گامی هرچند اندک برداشته باشیم و مقبول خاطر افتد .

مدیر عامل : سعید سمیعی

رئیس هیئت مدیره : فرزام کشاورزیمنوی اصلی

صفحه نخست


ایمیل شرکت کامور ایستا سازهنویسندگان

سعید سمیعی 71
فرزام کشاورزی 11صفحات خاص


موضوع مطالب

دکوراسیون داخلی 10


وزارت مسکن و شهرسازی 8


سازمان نظام مهندسی 10


مجری حقوقی 12


پیمانکاری 20


مهندسی عمران 50


مهندسی تاسیسات مکانیکی 11


مهندسی تاسیسات برقی 11
عناوین آخرین مطالب


پیوندها


پیوندهای روزانهآرشیو


فروردین 1392 1مرداد 1391 1تیر 1391 4خرداد 1391 1اردیبهشت 1391 8فروردین 1391 8دی 1390 2آذر 1390 4آبان 1390 5مهر 1390 3شهریور 1390 13مرداد 1390 11تیر 1390 11خرداد 1390 16

آمار وبلاگتعداد کل پست ها :

آخرین بازدید :

آخرین بروز رسانی :

طراح قالب : بخش کامپیوتر شرکت کامور ایستا سازه
با این امید که از مطالب این وبلاگ بهره مند شوید


موسیقی